onsdag

17/7/24

Fredagsbønn 15:00

Velkommen til Rabita

Det Islamske Forbundet

Rabita er åpen for alle, store og små, kvinner og menn.
Vi tilbyr felles bønn, undervisning og kurs, feiring av høytider, familieleirer og mye mer. Vår visjon er åpenhet, kunnskap og fellesskap. 

Velkommen!

Åpningstider

Vi er åpen fra dhuhr til asr
og fra maghrib til isha

Vi svarer

Vi forstår at noen kan oppleve det som krevende at mediene skriver kritiske saker om oss. Men, Rabitas visjon er åpenhet, kunnskap og fellesskap. Ved å være synlige, dele taler, si ja til intervjuer og invitere også kritikere til moskeen, vil det alltid være en mulighet for at noen tolker oss feil eller tar noe ut av kontekst. Samtidig gir det oss en enda større mulighet til å dele kunnskap og la stadig flere nordmenn ta del i vårt fellesskap. Det skal vi glede oss over.

Aktuelt

Arrangementer hos Rabita

Medlemskap i Rabita

Medlemsskapet i Rabita er nå delt inn i to kategorier:

  1. Ordinære medlemmer (gratis)
  2. Betalende medlemmer (medlemskontingent på 1000 kr per person i året)
 

Som betalende medlem av Rabita vil du også kunne nyte flere fordeler. Disse inkluderer:

  • 15% rabatt på biblioteket
  • Prioritert deltakelse på sosiale aktiviteter, kurs og undervisning
  • Rabatt på utvalgte sosiale arrangementer

Vi ønsker å minne alle om å sjekke om deres barn er medlemmer i Rabita