onsdag

31/5/23

Fredagsbønn

14:00 og 15:00

Aktiviteter

Rabita har forskjellige aktiviteter, noen er faste andre er ikke. Her er oppsummering av de viktigste aktivitetene i Rabita

Undervisning

Vi tilbyr undervisning for barn, unge, kvinner og menn. Vi har et eget tilbud for nye muslimer.

Kurs og undervisning

Påmelding her.

Seminarer & konferanser

Vi arrangerer ofte konferanser og seminarer om ulike tema. Følg med på siden her og på våre sosiale medier for flere seminarer og konferanser!

Tidligere har vi blant annet hatt dialogseminar om antisemittisme og islamofobi, helseseminar om stress under kontroll, en konferanse om konversjon og norsk-muslimsk identitet, og mye annet.

Kurs i arabisk kalligrafi

Arabisk kalligrafi er blitt utviklet og praktisert i mer enn tusen år og har en særstilling innen islamsk kunst. I 2021 ble arabisk kalligrafi ført opp på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv. UNESCO beskriver arabisk kalligrafi som «den kunstneriske praksisen med å skrive arabisk skrift på en flytende flytende måte for å formidle harmoni, skjønnhet og eleganse.»

Rabita holder kurs i arabisk kalligrafi med Pablo Khalid Casado, med diplom fra mesterkalligrafene Hasan Celebi, Ferhat Kurlu og Nuria Garcia Masip innen den osmanske kalligrafitradisjonen.

Undervisningen gir deg mulighet til å bli kjent med prinsippene i arabisk kalligrafi med vekt på skrifttypen thuluth for deg som er ny, eller å utdype kunnskapen for deg som allerede har lært det grunnleggende.

Følg med på Rabitas hjemmeside, Facebook eller Instagram for opplysninger for tidspunkt.

Kalligrafi og vaffel

Kalligrafi og vaffel er et tilbud til deg som har deltatt på kurs. Vi møtes første søndag i hver måned fra kl. 15:00 – 18:00 i Rabita. Der kan du få hjelp til å spikke penn, få litt påfyll med blekk, gode råd og inspirasjon.

Id for Alle

Rabita har lang tradisjon i å invitere til id-feiring for alle. Det er program for store og små, leker og godteposer for barna, god mat, og en rekke andre aktiviteter.

Vi lot oss ikke stoppe av pandemien, men arrangerte trygge alternativ med drive-in Id på Tryvann og Alnabru.

Vi ser frem til å arrangere et fullstendig «Id for Alle» program igjen, så snart som mulig. Følg med!

Norges Unge Muslimer

Norges Unge Muslimer (NUM) er Rabitas ungdomsorganisasjon. NUM holder møter første fredag i måneden, og arrangerer ummahkonferansen hvert år. I tillegg arrangerer de sommerleir, spill- og temakvelder, fotballcup og skiturer.

NUM samarbeider med Rabita om store arrangementer, inkludert «Id for alle».

NUM har også egen fritidsklubb, Underhuset.

Er du mellom 16 og 26 år og ønsker å bli kjent med flere på din alder? Ta kontakt på FacebookInstagram, eller gjennom deres nettside.

Norges Unge Muslimer