torsdag

18/4/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Blå og Oransje Verdensdag for Kulturelt Mangfold Plakat
Arrangement

Rabita inviterer til dialogseminar om antisemittisme og islamofobi

10/01/2021
- Det Islamske Forbundet
Vi i Rabita har gleden av å invitere deg til årets religionsseminar 21. oktober kl. 17.00 i Rabita, 4.etg.

Tid: 21. okbtober 2021, 17:00 – 20:00

Sted: Calmeyers gate 8

Det vil være paneldiskusjoner rundt 3 forskjellige temaer.

1. Hvordan rammet pandemien oss som trossamfunn.

2. Religiøst liv i et sekulært Norge

3. Hatprat, polarisering og utenforskap – Hvordan jobbe mot muslimhat og antisemittisme?

Målet med prosjektet er å motarbeide og forebygge muslimfiendtlige holdninger, samt fremme gjensidig forståelse og respekt for hverandre.

Det er stort behov for mer kunnskap om identitet, tilhørighet og fordommer.

Forskning viser at tilhørighet og inkludering styrkes ved å jobbe sammen mot felles mål, det bryter også ned fordommer og gjør samholdet sterkere.

Derfor har vi satt fokus på hvordan vi fra ulike trossamfunn og livssyn har felles utfordringer og erfaringer, som vi kan bygge videre på.

Seminaret blir holdt i samarbeid med Minotenk. Seminaret er gratis og det blir servering av middag, men vi ber dere om å melde dere på for å sikre plass.

For å delta, meld dere på gjennom linken innen 19. oktober.

https://www.checkin.no/event/36833/dialog-seminar-om-islamofobi-og-antisemittisme

Uncategorized