torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Geometri (Facebook Event Cover) (7)
Arrangement, Nyhet

Velkommen til foredrag med Dr. Houda Aouadi

02/16/2024
- Det Islamske Forbundet
Vi gleden av å invitere til fire foredrag med Dr. Houda Aouadi

📅 1-3 mars 2024
🍕Vi serverer lett mat
Foredragene holdes på engelsk og arabisk

📅 Fredag 01. mars:
Temaet «Islam in the modern world: Navigating Challenges and Practicing Faith in Daily Life».

🕔 Kl 17:00
Foredraget holdes på engelsk
For begge kjønn

📅Lørdag 2 mars:
المشاكل الأسرية في الغرب ، الأسباب و الحلول
🕔10.30-12.00

المرأة المسلمة في النرويج بين الواجب الأسري والدعوي
🕔12.30-13.45

📅 Søndag 03. mars
Tema: Connecting with Allah – Power Of Prayer med Nashat
🕔 Kl 16:00
Foredraget holdes på engelsk
Kun for søstre

Houda Aouadi, med en doktorgrad fra Sorbonne University i Paris, har over 30 års erfaring innen akademia, høyere utdanning og humanitært arbeid. For øyeblikket bosatt i Qatar, har hun hatt sentrale roller innen strategisk planlegging for utdanning, spesielt i arabiske ministerier og FN-organisasjoner. Aouadi har vært aktivt engasjert i humanitært arbeid globalt, organisert innsamlinger og ledet prosjekter for å sikre utdanningsmuligheter for vanskeligstilte barn og kvinner, spesielt i konfliktområder. I tillegg har hun betydelig erfaring innen dawah og har vært leder for Interfaith Dialogue Association ved Sorbonne University og Qatar Interfaith Dialogue Center. Som en sertifisert lærd i de ti lesningene av den hellige Koran, deler hun kunnskap med studenter innen dette feltet.

Velkommen!