torsdag

22/2/24

Fredagsbønn 13:00 & 14:00

Hajj og umra

Å dra på pilgrimsreise til Mekka er den femte pillaren i islam.
Det er et krav til enhver muslim som er finansielt og fysisk i stand til å ta reisen til Mekka.