lørdag

22/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Hajj og umra

Å dra på pilgrimsreise til Mekka er den femte pillaren i islam.
Det er et krav til enhver muslim som er finansielt og fysisk i stand til å ta reisen til Mekka.