Bli medlem i Rabita

25.12.2018 av Hadj Selhi

Din registrering som medlem i Rabita er en viktig støtte for vårt trossamfunn. Registrer gjerne deg og din familie hvis du ikke allerede har gjort det. Les mer om hvorfor registrere deg og hvordan:


Hvorfor registrere deg hos oss?

Fordi Rabita tilbyr mange tjenester og driver med mange aktiviteter som kommer deg til gode. Registrerer deg hos oss vil den økonmiske støtten som staten og kommunen betaler til Rabita, øke litt. Det er denne støtten som gjør at Rabita kan drive sin virksomhet. 

 

Hvem kan bli medlem i Rabita?

Alle som har bopel i Norge, store og små så lenge de ikke er tilsluttet et annet tros- og livssynssamfunn, kan bli medlem i Det Islamske Forbundet. Er man under 15 år må foreldrene ta seg av denne oppgaven. Er man over 15 må man selv samtykke.

 

Hvordan bli man medlem?

Dersom du er medlem i et annet tros- og livssynssamfunn, men ønsker å bli medlem hos oss, må du fylle ut utmeldingsskjema og levere til tros- og livssynssamfunnet du er medlem i. Du har da krav på en attest som viser at du har meldt deg ut. 

Medlemskapet er gratis. Innmelding til tros- og livssynssamfunn må skje skriftlig.

Du kan benytte vår online medlemsregistrering, eller du kan fylle ut innmeldingsskjema du får i Det Islamske Forbundet. Skjemaet underskrives og leveres til styret.

 

Er du usikker hvor du er medlem?

Er du usikker på hvor du er medlem i dag? Ring Brønnøysundregistrene på tlf. 750 07 500 for opplysninger. Du vil da motta en utskrift per post som viser hvilke(t) tros- og livssynssamfunn du er medlem i.

 

Bli medlem i Rabita nå. Klikk her.

 Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Det Islamske Forbundet - Rabita
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design