Om oss

25.12.2018 av Styret

Velkommen til Rabita – Det Islamske Forbundet

Rabita er:

et senter med aktiviteter fra bønn og refleksjon til læring og diskusjon, fra sosialt samvær til arbeid

et sted å stikke innom for en rolig bønn i en travel by

et sted for å lære noe nytt om islam

et samlingsted for muslimer uavhengig av etnisk eller kulturell tilhørighet


Det Islamske Forbundet har en visjon om å bygge et inkluderende miljø, hvor muslimer med ulik bakgrunn, små som store, kan føle tilhørighet. I pakt med den islamske tradisjonen skal moskeen være et åpent sted. Denne åpenheten favner langt utover medlemsmassens rekker. Mange troende som kanskje ikke ferdes i moskeen til daglig eller som har sin daglige gange i andre moskeer for den saks skyld, finner veien hit ved spesielle arrangementer. Et eksempel er feiringen av id al-fitr og id al-adha. Mens det er om lag 3000 medlemmer i Det Islamske Forbundet per i dag, deltar langt flere på disse feiringene. 

 

Historie

Det Islamske Forbundet ble etablert i 1987 og var den første Oslo-moskeen som ikke var knyttet til nasjonal eller etnisk tilhørighet. Etter å ha holdt til i leide lokaler på en rekke ulike adresser, flyttet vi i 2004 endelig inn i egne lokaler i Calmeyers gate 8. Dette er en gate med lange tradisjoner for religiøs virksomhet. Kristne organisasjoner har holdt til i dette strøket. Det som var den første synagogen i Norge ligger også i Calmeyers gate og huser i dag Jødisk Museum. 

 

Medarbeidere

Rabita drives i dag hovedsakelig av frivillige. Mange hyggelige kvinner og menn, så vel som ungdommer bidrar med tid og krefter til Rabitas drift og mangfold av aktiviteter. Moskeen har to ansatte og en frivillig imam.

 

Da Kongen besøkte oss

Kong Harald besøkte Islamsk Råd Norge (som hadde kontor i Rabitas lokaler) og Rabita i oktober i 2009. Velkomsttalen som ble holdt kan du lese her.

 

Ledelsen i moskeen

Rådet (shura): Rådet består av mellom 15-20 medlemmer sammensatt av både menn og kvinner. Rådet velges på generalforsamlingen annet hvert år.

 

Styret: Styret består for tiden av 9 medlemmer: styreleder og ledere av de forskjellige avdelingene i Rabita.Nyhetsmail Epostadresser

E-post

Hvis du vil motta nyhetsmail fra Det Islamske Forbundet.

Det Islamske Forbundet - Rabita
Calmeyers gate 8, 0183 Oslo
Epost: post@rabita.no

© 2018 Copyright. All Rights Reserved, Brought to you by Inspiral Design