torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Janaza/begravelse

Har du behov for hjelp ved dødsfall? Rabita bistår med hjelp og støtte dersom man mister et familiemedlem eller en nær venn. Vi kan også legge til rette for begravelsesbønnen (salat al-janaza) i moskeen.

Kontakt oss ved behov for denne tjenesten.

For praktisk og juridisk hjelp kan du ta kontakt med begravelsesbyrå. Vi anbefaler Al-Khidmat Begravelsesbyrå eller Muslimsk Begravelsesbyrå.

Al-Khidmat Begravelsesbyrå

Adresse: Grønland 26, 0188 Oslo

Telefon: 408 33 333

Nettside: alkhidmat.no

E-post: post@alkhidmat.no

Muslimsk Begravelsesbyrå

Adresse: Motzfeldts gate 1, 0187 Oslo

Telefon: 980 44 444

Nettside: muslimsk.no

E-post: post@muslimsk.no