lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Kurs i arabisk kalligrafi

Arabisk kalligrafi er blitt utviklet og praktisert i mer enn tusen år og har en særstilling innen islamsk kunst. I 2021 ble arabisk kalligrafi ført opp på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv. UNESCO beskriver arabisk kalligrafi som «den kunstneriske praksisen med å skrive arabisk skrift på en flytende flytende måte for å formidle harmoni, skjønnhet og eleganse.»

Rabita holder kurs i arabisk kalligrafi med Pablo Khalid Casado, med diplom fra mesterkalligrafene Hasan Celebi, Ferhat Kurlu og Nuria Garcia Masip innen den osmanske kalligrafitradisjonen.

Undervisningen gir deg mulighet til å bli kjent med prinsippene i arabisk kalligrafi med vekt på skrifttypen thuluth for deg som er ny, eller å utdype kunnskapen for deg som allerede har lært det grunnleggende.

Følg med på Rabitas hjemmeside, Facebook eller Instagram for opplysninger for tidspunkt.

Kalligrafi og vaffel

Kalligrafi og vaffel er et tilbud til deg som har deltatt på kurs. Vi møtes første søndag i hver måned fra kl. 15:00 – 18:00 i Rabita. Der kan du få hjelp til å spikke penn, få litt påfyll med blekk, gode råd og inspirasjon