torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Norges Unge Muslimer

Norges Unge Muslimer (NUM) er Rabitas ungdomsorganisasjon. NUM holder møter første fredag i måneden, og arrangerer ummahkonferansen hvert år. I tillegg arrangerer de sommerleir, spill- og temakvelder, fotballcup og skiturer.

NUM samarbeider med Rabita om store arrangementer, inkludert «Id for alle».

NUM har også egen fritidsklubb, Underhuset.

Er du mellom 16 og 26 år og ønsker å bli kjent med flere på din alder? Ta kontakt på FacebookInstagram, eller gjennom deres nettside.