lørdag

22/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

pexels-drmkhawarnazir-18996760
Nyhet

De 10 første dagene av Dhul Hijjah

06/06/2024
- Det Islamske Forbundet
Ibn Abbas (RA) beretter at Allahs Sendebud (Sallallahu Alaihi Wasallam) sa: «Det er ingen dager hvor gode gjerninger er mer elsket av Allah enn disse dagene.» (altså de 10 første dagene av Dhul Hijjah).

De sa: «Å Allahs sendebud! Ikke engang Jihad i Allahs vei? 

Han (Sallallahu Alaihi Wasallam) sa:

«Ikke engang Jihad i Allahs vei, unntatt en mann som reiser ut med sitt liv og velstand og returnerer med ingen av delene.»

(Sunan Ibn Majah) 

‘Abdullaah ibn ‘Umar (RA) beretter at Profeten (Sallallahu Alaihi Wasallam) sa:

«Det er ingen dager som er større i Allahs øyne og hvor gode gjerninger er mer elsket av Han enn disse 10 dagene. Så i disse dagene resiter mye Tahleel (La ilaaha illallaah), Takbeer (Allahu Akbar) og Tahmeed (Alhamdolillah). 

(Ahmad)