lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

til nettsiden
Nyhet

Dialogseminar om antisemittisme og jødisk-muslimsk samarbeid 2022

12/12/2022
- Det Islamske Forbundet
Da var dialogseminaret om antisemittisme og jødisk muslimsk samarbeid gjennomført. Her kommer noen bilder og litt av hva vi tok opp på seminaret.

Vi vil begynne med å takke alle som deltok i panelet, våre ordstyrere og andre som har hjulpet med å forberede til kvelden. Vi ønsker også å takke Minotenk og MDN som er våre samarbeidspartnere i dette og mye annet!

Seminaret startet med at vår kjære Varaordfører Abdullah Alsabeehg sa noen ord om hvor viktig det er å skape dialog og samarbeide. Hvor fint det er å se ett arrangement om antisemittisme i en moské og at vi må fortsette å snakke sammen og skape relasjoner med hverandre.

Varaordfører Abdullah Alsabeehg

Videre gikk vi til panel 1. I dette panelet satt Ervin Kohn, Kjetil Braut Simonsen, Cora Alexa Døving, Peder Nustad og Linda Noor. Panelet handlet om hvorfor kunnskap om antisemittisme er viktig. Siden HL senteret samme dag publiserte sin rapport om islamofobi og antisemittisme, så fikk vi en kort gjennomgang av noen av funnene der av Cora. Deretter snakket panel deltakerne litt om funnene og gikk nærmere inn på viktigheten av å kunne om antisemittisme, men også dens historie. Linda Noor innledet med å fortelle om de 19 jødene som ble arrestert av norsk politi og deportert til sin død. Den yngste av disse var 13 år gammel.

Vi tok så en pause der vi spiste middag sammen og var litt sosiale. Etter maten gikk vi tilbake for å begynne på panel 2 mens vi koste oss med litt dessert og frukt.

I panel 2 satt Ervin Kohn, Basim Ghozlan, Imam Faruk Terzic, Imam Saleem Ullah Alvin, Panel 2 handlet om hvordan vi kunne styrke jødisk-muslimsk samarbeid. Imam Saleem Ullah Alvin holdte ett kjempefint innlegg med teologiske argumenter fra koranen i kampen mot antisemittisme.
Man snakket også her om viktigheten av at muslimske ledere tar sterkt avstand fra antisemittisme. Imam Faruk Terzic har vært en del av dette viktige arbeidet i mange år.

I Panel 3 satt Ervin Kohn, Basim Ghozlan, Linda Noor, Imam Faruk Terzic, Vegard Velle, Lars Gule og Fouad Acharki. Da skulle de snakke om media om antisemittisme og islamofobi. Hvordan bidrar media til å spre islamofobi og antisemittisme, hvordan kan de bygge opp under det ved bruk av overskrifter som gir flere klikk og lignende. Der snakket de om saker som spesielt gjelder muslimske menn som utfører kriminalitet. Hvordan det ofte blir blåst opp stort i media med overskrifter som «islamsk terror» «muslimsk mann gjør det og det».

Det ble også snakket om den stygge saken der Ervin ble redigert inn i ett bilde fra en fangeleir nå nylig. Er det etisk forsvarlig av media å re publisere slikt innhold? Det ble litt diskusjon rundt dette og noen spørsmål fra salen.

De fleste deltakerne i panelet var enige i at media ofte bommer når det kommer til slike saker og at det er viktig å tenke over dette før man publiserer. Det ble også snakket om hvordan kriminelle handlinger mot muslimer og jøder blir ned dysset i media. for eksempel ved at man skal kalle SIAN for Islamofober istedenfor Islam Kritikere. Spesielt Lars Gule, som har lang fartstid som religionskritikker. Han understreker den store forskjellen ved hatprat og islamofobi mot reell og informert kritikk. Alt i alt ett veldig spennende panel!

f.v Basim, Fouad, Ervin, Faruk, Lars, Vegard og ordstyrer Ingrid Joys fra STL.

Tusen takk for denne gangen og vi ser frem til å møtes neste gang!