torsdag

18/4/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Design-uten-navn-13
Nyhet

En spesiell, men lett du’a for en spesiell natt

04/04/2024
- Det Islamske Forbundet
Måtte Allah belønne vår mor Aisha, profetens elskede kone, som stilte det betimelige spørsmålet: «Guds Sendebud! Hvis jeg opplever Laylat al-Qadr, hva bør jeg si?» Profeten(Fred være med ham) svarte: «Si : Allahumma innaka ‘afuwwun, tuḥibbul ‘afwa fa’fu ‘annii( O Allah, du er den mest tilgivende, du elsker å tilgi, så tilgi meg).»

Dette er den eneste du’aen vi har som er spesifisert for Laylat al Qadr av Profeten(Fred være
med ham). Hvem kan forstå realiteten av Laylat al-Qadr bedre enn Profeten(Fred være med
ham)? Hvem har bedre innsikt i hvordan få mest mulig ut av den, hva som er dens hensikt og
hvordan vi skal vende oss til Gud og komme nærmere Ham i løpet av denne natten? Dette er
du’aen vi lærer av ham, og hvilken nydelig du’a!


Noe av det første som slår en som merkverdig ved denne du’aen, er hvor tilsynelatende kort
og liten den er! Etter alt vi har hørt om den enorme og unike verdien av Laylat al-Qadr, at den
er bedre enn tusen måneder, altså ca 84 år, at det flokker ned utallige engler på denne
natten, og at selveste Jibril stiger ned, skulle man kanskje forvente at du’aen som blir
spesifisert for denne natten, skulle være noe helt utenom det vanlige stor. Man kunne tenke
seg at det skulle vært en du’ah som kun eliten, og de lærde med masse kunnskap kunne.
Men nei, det er en kort du’a som oppsummerer alt vi egentlig trenger, alt vi egentlig ønsker
oss, og er tilgjengelig og lett å lære for alle. Blant Profetens (Fred være med ham) mirakler er
hans unike evne til å få uttrykt utrolig mye i korte og konsise ordelag.


For denne du’aen er utrolig rik, rikere enn man kanskje skulle tro ved første øyekast. La oss se
litt nærmere på den. Det første Profeten lærer oss å si er: «O Allah, du er Tilgivende»

  1. Ordet som her brukes for tilgivende på arabisk er ‘Afuwwun. Det er ett av Allahs nittini navn som
    nevnes flere ganger i Koranen.
  2. Interessant nok, har Gud flere navn som har å gjøre med tilgivelse. Et av de kanskje kjenteste navnene er al-Ghafoor, som også betyr den tilgivende. Vi har navnet Tawwaab, som også ha liknende betydning. Arabisk er et veldig rikt og nyansert språk, så ingen ord er fullstendig synonyme. Det er alltids en liten nyanseforskjell der.
  3. Ghufraan,, som Ghafoor kommer fra, er en type tilgivelse der synden er tilgitt, men fortsatt er der. Ordet kommer egentlig fra det å dekke noe. Når en ting er dekket, er den der fremdeles. Synden er altså tilgitt, men effekten er der kanskje ennå, og man vil kanskje fine den i registeret sitt på Dommedagen, og må tåle alt det kommer med av angst og frykt. ‘Afw som ‘Afuwwun kommer fra er litt annerledes. Dette ordet er relatert til ordet Mahw, som betyr å hviske ut, slette, fjerne totalt. Med andre ord lærer Profeten oss å kalle på nettopp dette navnet, det er denne type tilgivelsen vi ønsker! En tilgivelse der syndene våre blir totalt slettet bort, hvisket ut som om de aldri har eksistert! Allah er i stand til å tilgi på denne måten, og hvem andre er i stand til det utenom Ham!


Som om ikke dette var nok, understreker Profeten(Fred være med ham) emfatisk her, og
legger til: «Du ELSKER å tilgi(hviske ut synder)». Ikke bare er Gud en som tilgir på denne
utrolige måten der synder blir hvisket ut, men Han elsker å gjøre nettopp det. Det er mange
som tilgir, men de gjør det motvillig, uten kjærlighet, og de har kanskje noe igjen i hjertet sitt
etterpå. Allah elsker å tilgi. Dette lærer oss et viktig prinsipp i Islam, nemlig å ha en god tanke
om Gud, et positivt syn på Gud. Vi må ha en god oppfatning om Allah! Dette er ikke netter for
å fortvile, føle seg håpløs eller miste motet. Vi har store håp på Allah. «Ingen av dere må dø,
uten at han har en god oppfatning om sin Herre» sa Profeten før han sel forlot denne
midlertidig verden. (Muslim). Dette håpet bør drive oss til å gjøre mer for Ham, elske Ham
mer, slik Han elsker å tilgi oss, og virkelig gi støtet. Ikke la noe holde deg igjen, ikke la selvet
ditt lure deg, i forkledd latskap, til å tro at det ikke er vits uansett, for du har gjort for store
synder, nei! «O Adams barn, så lenge du kaller på meg, og har håp på Meg, så skal Jeg tilgi
deg uansett hva, og Jeg bryr Meg ikke. O Adams barn, om dine synder når himmelen, men du
ber om tilgivelse, så vil Jeg tilgi deg og ikke by Meg…» (Tirmidhi: 3540) Hadithen er klar. La
oss bruke disse uerstattelige mulighetene til å virkelig søke Hans tilgivelse, la oss virkelig
innse våre mangler og feil og hvordan å være borte fra Allah, er kilden til all sorg og ulykke i
livene våre, og la oss vende oss om, angre fra hjertet, og gå til Ham i disse nettene av
barmhjertighet og tilgivelse.

Uncategorized