søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

venter
Nyhet

Et år med digitale utfordringer på Rabita skole

06/09/2021
- Det Islamske Forbundet
Rabita skole er ikke helt som andre skoler. Det er rundt om 220 elever fordelt på 13 klasser, men undervisningen er bare i helgene og elevene gleder seg til å møte opp på skolen.

Det siste året har alt vært digitalt, med klasser over Zoom og Google Meet, og en plattform hvor lærerne har fulgt opp elevene med lekser, leksjoner, aktiviteter og oppgaver.

Det har fungert bra, synes lærer Samah Aloush. Hun er kjempefornøyd med hvordan alle sammen har håndtert overgangen og ønsker å rose alle; elevene som har stått på, foreldrene som har passet på, lærerne som har motivert og tilpasset seg, og rektor som har tilrettelagt for at undervisningen skulle kunne fortsette på best mulig vis.

For å lære mer om Rabita skole har jeg forhørt meg rundt, med lærere, elever og foreldre, og overaskende nok er alle samstemte. De vil tilbake til skolen snarest. «Vi vil følge regjeringens anbefalinger angående samlingene. Hvis det er mulig, vil vi selvfølgelig være på skolen etter sommeren», sier rektor Brahim Belkilani. Når jeg spør elev Sarah Bookaey om hun vil ha digital undervisning etter pandemien er svaret klart «Nei, umulig! Jeg løper til Rabita så fort de åpner».

Men hva er det som gjør Rabita skole så spesiell? Skolen holder vanligvis til i de øverste etasjene til Det Islamske Forbundet på Calmeyers gate, i små klasserom vegg i vegg med hverandre. En sliten bygning som sårt trenger en oppgradering. Kontorer til administrasjon og de ulike organisasjonene holder til i tredje etasje, og i første etasje er det bønnerom og moske som vanligvis er åpen for alle som ønsker å komme innom for å be, lese koranen, eller lære mer om islam. Rabita er en plass for alle.

På skolen undervises det i arabisk, koran og islam. På skolen går det både på norsk og arabisk. Undervisningen på arabisk er tilpasset til hver enkelt elevs nivå. Samah er lærer for de yngste som ikke har kjennskap til arabisk fra før. I timene hennes fokuserer de på lese- og skrivekunnskaper for å kunne skrive enkle ord og setninger, før barna går videre til neste klasse.

I år med alt online, har det vært ekstra utfordringer. Noe av det vanskeligste har vært å ikke kunne arrangere de vanlige aktivitetene, som å dra på tur, lage mat, eller å feire sammen på skolen. Lærerne har måttet være ekstra kreative for å kunne tilby elevene et godt tilbud, og i tillegg har foreldrene måttet trå til på et mer aktivt nivå enn før.

Imen Hasnaoui har en datter på skolen og synes det er veldig bra at skolen har klart å gi et digitalt tilbud til elevene istedenfor å avlyse all undervisning, men hun synes progresjonen har gått saktere sammenlignet med tidligere når det var fysisk undervisning

Yacine har to av sine barn på skolen og da det ikke alltid har vært mulig å være foran PCen når timene har foregått, valgte han å sette seg ned med barna å gå gjennom de ulike leksjonene på plattformen slik at de fikk med seg pensumet likevel.

Det er ikke bare undervisningen som gjør Rabita spesiell, men samholdet og fellesskapet. Sarah går nå på ungdomsskolen hos Rabita skole og har bare positive ting å si om skolen. Hun smiler når hun forteller om hvordan lærerne har vært der for elevene gjennom hele pandemien. En av lærerne tok seg i tillegg tid til å hjelpe dem med matte, da noen av elevene trengte det. For henne selv har det vært lettere å lære når timene har vært digitale, da det har gitt lærerne mer tid til å fokusere på undervisningen. Det gjør likevel ikke opp for savnet ved å være fysisk i moskeen. Hun savner å se vennene sine og føle at hun hører til. Det er viktig å ha et sted hvor man føler seg ivaretatt og treffer andre av lik bakgrunn, språk, eller kultur.

«Vi ønsker at våre barn og unge skal være stolte av sin identitet både som muslimer og norske og bli gode bidragsytere i samfunnet vi lever i,» avslutter Belkilani. Skoleåret på Rabita skole er over for i år, men vi ser alle frem til å starte nytt år til høsten og ber om at det blir fysisk møte i stedet for online!