torsdag

18/4/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Hyttetur med guttene
Nyhet

Gutta på hyttetur

01/14/2022
- Det Islamske Forbundet
Rett før nyttår dro herreklubben på hyttetur til Finnskogen

Rabita har sin egen herreklubb for menn mellom 20 og 35 år som møtes for aktiviteter og turer. Denne gangen tok de turen til Finnskogene der de var i 2 dager. De hadde diskusjonssirkeler der de tok opp relevante temaer og problemstillinger som unge msulimer kan møte på. Blant annet snakket de om hvordan de som muslimske menn kan utvikle seg mer i samfunnet, både personlig og i karrieren. De gikk inn på temaet ekteskap der de som allerede er gift kunne dele av sin erfaring og de snakket om hva man kan se etter i en partner. De leste også koranen sammen, ba sammen og brukte tiden på å øke deres kunnskap innenfor Islam. Noen av guttene var også tøffe nok til å ta seg ett isbad!

Dette er en veldig fin arena for mennene til å bli kjent med hverandre og skape sosiale kontakter som man kan utvikle seg sammen med. Brødre som har like interesser og kan lære av hverandre. Dette skaper en trygg og god atmosfære for å lære og diskutere.

Abdul-Basit Agouda beskrev turen som en imaan-boost. Det å være sammen med andre brødre og fritt kunne diskutere problemstillinger og få tips til hvordan man kan løse dette. Han sier også at det å bli bedre kjent med brødrene var noe av det beste med turen. Man kan dermed si at det var en vellyket og fin tur.

Fine samtaler underveis på turen
God mat må også til på tur

Uncategorized