torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Koran i moskeen
Nyhet

Id mubarak!

05/13/2021
- Det Islamske Forbundet
Rabita ønsker alle id mubarak!

Da er ramadan måned over og vi står fremfor en ny id-al-fitr. I år som i fjor er det en svært uvanlig id, med restriksjoner og råd om å holde oss hjemme.

Det blir ingen id-bønn i moskeen i år, men vi har digitale khutbas på norsk kl 9:00 og på arabisk kl. 10:00 live på vår facebook-side. Be gjerne id-bønn sammen med familien og tune-in for å høre khutba etterpå.

Med det ønsker vi i rabita alle sammen id mubarak! Vi håper og ber om at alle får en trygg og fin feiring.