lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Koran i moskeen
Nyhet

Intervju med Iman El Morabet

10/25/2016
- Det Islamske Forbundet
Den nyvalgte lederen av NUM (Norges unge muslimer) har vokst inn i rollen gjennom flere år, og vant nå en spennende kamp om ledervervet. Etter årsmøtet i februar trådte hun inn som første kvinnelige leder av NUM, etter at Zakaria Saaliti hadde fullført perioden sin på seks år.

Sammen står vi sterkere og kan tilby mer til våre medlemmer, sier Iman. Hun forteller at hun ble invitert med av ei venninne til Ung Muslim. Hun likte seg så godt at hun ble aktivt medlem, og ble sittende i styret i tre år. Det er en krevende oppgave å være leder i en stor ungdomsforening, men at alt handler om samarbeid, sier hun. Styret består av 16 medlemmer og har en aktiv prosjektgruppe.

– Her er det lov å diskutere, og alle skal bli sett og hørt. Som én forening kan vi tilby regelmessige arrangementer som dekker både muslimenes og samfunnets behov. Vi har stort sett arrangement for begge kjønn, men tilrettelegger også for noen aktiviteter kun for jenter eller kun gutter.

– Jeg tror ikke det blir noe annerledes med en kvinnelig enn en mannlig leder i NUM, sier Iman. – Det har alltid har vært mange jenter her, og vi har god kjønnsbalanse i alt vi gjør i Rabita. Styret jobber som en gruppe, og som leder må jeg fortsatt forholde meg til flertallets mening. Her er takhøyden stor for ulikheter og diskusjoner. Å ha noe å bryne seg på er bra, for da utvikler vi oss. Alle erfaringer er læring, på godt og vondt, sier hun.

NUM har arrangert Ummahkonferansen fire ganger, med gjesteforelesere fra utlandet og mange besøkende deltagere. – Det er et stort prosjekt og kan være krevende for oss unge, men vi får god hjelp av de erfarne på huset, sier Iman. Zakaria Saaliti, Djamel Selhi og Basim Ghozlan er blant dem som kan gi gode råd og veiledning. Rabita har dessuten ansatt sheikh Waleed Hakeem fra Canada som imam med heltidsstilling i moskéen.

Sheik Waleed skal undervise, veilede og være en støttespiller, primært for ungdommen. Han har tung faglig bakgrunn og bred arbeidserfaring, til tross for sin relativt unge alder.

– Sheikh Waleed er en som jobber pedagogisk på ungdommens nivå, som bruker humor og aktiviserer oss, sier Iman, og bekrefter at sheiken har blitt veldig populær på kort tid. Han stiller gjerne opp til bordtennis og playstation i Rabita sfritidsklubb for ungdom i underetasjen. Dessuten er han tilgjengelig på e-post, telefon og Facebook.

– Det er viktig å bygge tillit mellom de unge og veilederne. Hvis det blir vanskelig å snakke fritt, søker de unge muslimene heller vekk fra moskéen, og det vil vi ikke. Vi har tilrettelagt for at ungdommen kan få både faglig og sosial oppfølging, og at de får skikkelig svar når de lurer på noe. I Rabita skal alle få mulighet til å styrke seg selv som muslimer, delta på givende aktiviteter og knytte seg til moskéen. Vi ønsker selvfølgelig at de heller er her enn på steder der de kan komme under dårlig innflytelse. På nyttårsaften arrangerte f.eks. NUM en temakveld for alle, med påfølgende overnatting for guttene i moskén. Det var veldig populært.

NUM arrangerer foredragserier og kurs i Rabita, i tillegg til spesielle arrangementer. Det er temakurs på fredager, tafsir på søndager og kurs for konverterte muslimer. NUM Junior (tidligere Speidergruppa) har egne aktiviteter for de under13 år. I vinterferien skulle jentene på aketur i Korketrekkeren, men grunnet mildvær ble det skøyter i Spikersuppa. I påsken reiser vi på en stor internasjonal ungdomskonferanse i Stockholm.

– Det skal ikke være noen motsetning mellom å være en god muslim og å delta i samfunnet, sier Iman. Mange snakker om andre uten å invitere dem, men vi ønsker fruktbare debatter. Tidligere Ung Muslim arrangerte dialogmøter med andre trossamfunn, og våre arrangementer er åpne for alle, også ikke-muslimer. NUM hadde en temakveld i vinter med ytringsfrihet og religionsfrihet til debatt. I panelet deltok et utvalg av fagpersoner, både ikke-religiøse og muslimer.

– Det er mye å holde på med, sier Iman som snart er ferdig utdannet lærer. Hun går det fjerde året på Høyskolen i Oslo og har femte til tiende. klasse som sitt felt.

– Bortsett fra å strikke har jeg ikke tid til mer enn studiene og NUM, sier hun. Med røtter fra Marokko er hun oppvokst på Holmlia i en familie hvor både mor, far, tante og onkel er lærere. – Det ble mitt naturlig valg, sier hun, for ungdommen er så herlig! Lærer eller leder, hun mener det er viktig å være en god lytter. En som tar seg tid til å høre på alle, som kan se en sak fra flere sider uten å ta parti og ikke bare stå på sitt.

– Vårt ønske er at NUM skal være det mest naturlige valget for ungdommen. Gjennom regelmessige aktiviteter som kurs og opplæring, i tillegg til hytteturer, svømming, konferanser osv., kan vi møtes som vi er, uten å og gruppere oss etter nasjonalitet, farge eller etnisk opphav. Dagens unge muslimer er alle norske muslimer, sier Iman.

Rabita er en av landets største trossamfunn og får mange besøk fra skoler og andre nysgjerrige. NUM ønsker alle velkommen, og moskéen og troen er alltid tilgjengelig uansett hvilken fase og utvikling man selv er i.

– Det kan være tøft å være ungdom, og det kan være tøft å være muslim. Derfor vil vi vise at vi er stabile og til stede, forteller den engasjerte lærerspiren som snart har strikket ferdig et putetrekk under samtalen.

Rett dame på rett sted til rett tid, vi gleder oss til fortsettelsen, Iman!