søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Untitled design (8)
Nyhet

Livsgledemangfold: ISLAM

06/07/2023
- Det Islamske Forbundet
Rabita har svart på spørsmål fra Livsynsglede for eldre, med fokus på Islam og ivaretakelsen av åndelige behov hos muslimske eldre. Vår daglige leder, Imen Hasnaoui, delte verdifulle innsikter.

Rabita ble etablert i 1987 og har nå rundt 4000 medlemmer tilknyttet moskeen i Calmeyers gate, Oslo. Vi er stolte av å være en del av det mangfoldige samfunnet og fortsetter å tilby støtte og fellesskap for våre medlemmer.


Hva mener dere det er viktigst å legge til rette for, slik at muslimske beboere kan ivareta sin kultur?Det viktigste er å snakke med vedkommende. De fleste har individuelle behov, også innen religiøs praksis. Noen fellestrekk som gjelder mange muslimer kan likevel trekkes fram:
Bønn: Bønnen er helt sentral i islam. Legg til rette slik at beboer får utført rituell vask og gjennomført sine fem daglige bønner, sittende vendt mot Mekka, eller eller liggende, om man ikke klarer å stå.
Mat og drikke: Muslimer spiser ikke svin og drikker ikke alkohol. Mange ønsker halalslaktet kjøtt. Sjømat er det delte meninger om. Noen spiser all sjømat, mens andre unngår skalldyr som reker og lignende.
Kjønn: Mange foretrekker en pleier av samme kjønn. I krisesituasjoner er det tillatt å bli behandlet av motsatt kjønn, men for mange (spesielt om de ikke helt forstår situasjonen de er i) kan det være ubehagelig og stressende å bli stelt av noen av motsatt kjønn.


Hvilke verktøy kan ansatte bruke for å ivareta åndelige og eksistensielle behov?
Det viktigste er at beboeren opplever å bli lyttet til. Muslimer pleier å ha sitt eget bønneteppe og andre ting de ønsker eller har behov for. Det viktigste er mulighet for å gjennomføre den rituelle vasken, få informasjon om Mekka-retningen og ha en Koran tilgjengelig.

Kan dere fortelle kort om viktige høytidsfeiringer gjennom året?
De viktigste høytidene er ramadan (fastemåneden), Id al-fitr (rett etter ramadan) og Id al-adha som kommer i forbindelse med hajj (pilegrimsreisen).

Hvilke spesielle tradisjoner/restriksjoner rundt mat og måltider er det viktig å ta hensyn til?
Ramadan er fastemåned. De som er i stand til det faster, dvs. avstår fra mat og drikke fra morgengry til solnedgang hver dag i hele måneden. Syke og svake er selvsagt unntatt fra å faste. Når det gjelder mat generelt, se spørsmål 1.


Hva er det viktig å tenke på når det gjelder forhold mellom beboer og familie?
Familierelasjoner er ofte sterke blant muslimer, og behovet for besøk og samvær er stort. Mange liker å gjøre ting sammen familien, og å dele på godt og vondt.


Er det religiøse og/eller kulturelle hensyn å ta i pleiesituasjoner?
Bekledning eller dekking av egen kropp. Mange vil helst ikke bli sett hvis de ikke er påkledd nok.


Er det spesielle ritualer, tradisjoner og rutiner knyttet til livets slutt og død?

Ved døden vil de fleste foretrekke en som kan lese Koranen ved siden av dem, lese Shahada (trosbekjennelsen) og være tilstede. Musikk og sang er ikke ønskelig.


Hvilken religiøs betydning har musikk?
De fleste muslimer hører på musikk, men ser ikke på musikk som noe som har en rolle i religiøs praksis. Noen sufi-grupper vil kanskje ikke være enig om musikkens rolle i religionen.


Hvor viktig er kontakt med dyr?
De fleste muslimer vil helst unngå kontakt med hunder. Mange er glad i katter, men det er veldig individuelt.