torsdag

23/3/23

Fredagsbønn

13:00 og 14:00

Rabitas kjente fjes
Nyhet

Rabita har ansatt ny daglig leder

06/07/2022
- Det Islamske Forbundet
Rabita har fått ny daglig leder. Rabita vokser og det er behov for å videreutvikle organisasjon og struktur. Store prosjekter står også for tur, og det er viktig med god og profesjonell ledelse. Les hvem som har fått stillingen!

«Med mastergrad i ledelse med fokus på organisasjonsutvikling, strategi, innovasjon og bærekraft i kombinasjon med et sterkt engasjement, har vi stor tro på at Imen er rette person til å lede Rabita i tiden som kommer», forteller styreleder Jonas Selhi.  

Imen Hasnaoui er allerede et kjent fjes. Hun har vært medlem i over 30 år og har praktisk talt vokst opp i Rabita. Hun har vært elev på Rabitaskolen og fortsatte som lærer da hun ble eldre. Hun har deltatt i jentegrupper og etter hvert også ledet dem. Opp gjennom årene har hun bidratt og hjulpet til der det har vært behov. De to siste årene har Imen også vært styremedlem og prosjektleder for store prosjekter i Rabita som Muslimske veivisere, religionsdialog, Id for Alle og ramadanverksted for barna for å nevne noe.

«Jeg har mange gode minner fra Rabita da jeg var barn, som har motivert meg til å engasjere meg i moskeen i voksen alder», sier Imen.

Det er ingen tvil om at Imen Hasnaouis hjerte er på rette sted. I tillegg til sitt engasjement i Rabita, er hun samfunnsengasjertt og spesielt opptatt av saker som omhandler religion, integrering, menneskerettigheter, psykisk helse og klima.

«Jeg ønsker å utvikle Rabita ved å bygge videre på det som er bra og forbedre det som trengs», sier Imen som er svært motivert for stillingen. Det første hun skal gjøre er å opprette en administrasjon som skal bistå med den daglige driften.

Vi ønsker Imen velkommen og lykke til i den nye stillingen!