torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

id al fitr 2022 - 1443 h
Nyhet

Rabita inviterer til id bønn 2. mai

04/25/2022
- Det Islamske Forbundet
Id al-fitr blir mandag 2. mai inshaAllah. Vi arrangerer id bønn i Rabitas lokaler i Calmeyers Gate 8.

Det er med stor glede at vi kan arrangere id bønn i moskeen igjen!

For å ha nok plass til alle, vil vi arrangere id bønn i tre omganger.

Første bønn kl. 08:30

Takbir kl. 08.00, arabisk tale

Andre bønn kl. 09.30

Takbir kl. 09:00, norsk tale

Tredje bønn kl. 10.30

Takbir kl.10.00, arabisk tale.

Menn, kvinner og barn er hjertelig velkommen til å delta. Vi ser frem til å feire id sammen med dere!

Se også lengre ned for informasjon om vårt «Id for alle»-program.