lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Årsmøte i Rabita
Nyhet

Rabita kaller inn til årsmøte

04/06/2022
- Det Islamske Forbundet
Det har gått tre år siden siste valg i Rabita, og nå er det på tide å velge nytt styre, styreleder, og kontrollutvalg. Dette vil ta sted på vårt årsmøte.

Rabita ønsker å kalle inn til årsmøte søndag 08.05.2022, klokken 16.00 i 4.etg.

Saker til behandling er:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Godkjenning av dagsorden

3. Årsberetning og regnskap

4. Presentasjon av årsplan og budsjett

5. Valg av ny styreleder, styremedlemmer og kontrollutvalg.

Andre saker:

● Fastsetting av medlemskontingent.

● Eventuelle vedtektsendringer.

Se innkalling for mer informasjon.

Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig to uker før årsmøtet på nettsiden.

Årsmøtet er åpent for alle registrerte medlemmer i Rabita.

For å ha stemmerett må man være medlem i Rabita, over 18 år, permanent oppholdstillatelse i Norge og ha vært aktiv deltaker i DIFs avdelinger og utdanningsprogram i en styreperiode (3 år).

Se innkalling her.