søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Rabita nytt styre
Nyhet

Rabita ønsker et nytt styre velkommen!

05/09/2022
- Det Islamske Forbundet
Etter et vellykket årsmøte har vi fått nytt styre og ny styreleder i Rabita. Det nye styret er det yngste styret så langt i Rabitas historie, og består for det meste av neste generasjon, men med utbredt kompetanse i organisasjon og ledelse.

Diskusjonene rundt den nye trossamfunnsloven har vært mange, og et av de ønskede kriteriene har vært at det skal være 40% av hvert kjønn i styrene til de ulike organisasjonene og trossamfunnene. Dette har Rabita tatt på alvor og har nå valgt et styre med 42.86% kvinner og resten menn. Det var et historisk valg for oss, hvor det ble enstemmig valgt ny styreleder og gitt full støtte for et nytt, ungt styre.

Det nye styret består av styreleder Jonas Selhi og styremedlemmer Basim Ghozlan, Iman El Morabit, Issa Mihesh, Salim Zeyan, Sara Belkilani og Zakiya Wardy. (Sara Belkilani var ikke til stede for bilde)

Ved valg av nytt styre ønsker vi å takke det forrige styret og shura for all innsatsen dere har lagt ned gjennom årene. Jobben dere har gjort er uvurderlig og vi setter stor pris på det gode grunnlaget dere har lagt.

Gratulere til nytt styre og lykke til! Vi går nå inn i en spennende tid, med forandringer og bygging av nytt kulturhus. Vi ser frem til å følge dere og se hva dere kan få til!