lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Koran i moskeen
Nyhet

Ramadan 2020

04/06/2020
- Det Islamske Forbundet
Første dag i ramadan i år, 2020 blir fredag 24.04.2020. Takket være en avtale som de aller fleste moskeer i Norge har sagt seg villige til å slutte seg til, vil muslimer flest starte ramadan sammen og avslutte den sammen.

Id al-fitr etter samme avtale blir søndag 24.05.2020.

På grunn av koronatiltak må vi dessverre regne med at ramadan i år blir annerledes. Mest sannsynlig vil moskeene fortsatt være stengt og bevegelsen vil være begrenset. Derfor må vi alle bli flinke til å få best mulig av situasjonen. 

Man kan bruke tiden sin mer aktivt hjemme, inkludere familien og aktivisere seg selv og resten av familien med det som er nyttig.

Rabita ønsker alle muslimer i Norge og i verden for øvrig en velsignet og fredelig måned.

Er det noe Rabita kan bidra med, må dere bare ta kontakt med oss.