søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Koran i moskeen
Nyhet

Student med ambisjon

12/25/2018
- Det Islamske Forbundet
Ilham er en engasjert og flittig student som nå tar sin andre mastergrad ved HiOA. Hun vokste opp i Marokko, og flyttet til Norge i 2011.

Ved senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) i Oslo fortsatte hun med kjønnsstudiene hun hadde påbegynt i Marokko. I Rabita har Ilham vært aktiv i arabiskskolen, og i ungdomsorganisasjonene i tilknytning til moskeen

I juni i år vant Ilham Skah pris for beste masteroppgave med Oslo-tematikk, en pris som hvert år deles ut av Kunnskap Oslo til 3 masteroppgaver som viser seg å være av interesse for, og et bidrag i Oslos utvikling. I oppgaven sin «Muslim Women at UiO. A debate between the Personal, the Feminist and the Political» skriver Ilham om kvinnelige muslimske studenters forhold til feminisme, Islam, og politikk.

Fokus på muslimske kvinnelige studenter

-Arbeidet mitt gikk hovedsakelig ut på å gi muslimske kvinnelige studenter ved UiO en stemme. Formålet var å la dem uttrykke sine meninger om feminisme og om problemstillinger politikere har tatt opp relatert til muslimske kvinner.

-Jeg ønsket å sette fokus på muslimske kvinners interesser og bekymringer innenfor en norsk kontekst. Videre ser jeg på hvordan religion er håndtert i den feministiske debatten og i den politiske sfæren. Det er kvinner med andre perspektiver enn de majoriteten har, og disse synspunktene og meningene må også inkluderes i samfunnsdebatten.

Hvordan kom du på at du ville skrive oppgave om dette?

-Det var først og fremst en egen motivasjon. Dette er jo noe som angår meg – jeg er muslim, kvinne, student, og bor i et europeisk land. Jeg har vært interessert i muslimenes sak i Europa – det er en av mine hoved interesseområder. Det er mye fokus på Islam og problemstillinger relatert til muslimske kvinner i Europa. Da ble det viktig for meg å gi muslimske kvinner muligheten til å uttrykke sine meninger.

Inspirasjon og støtte fra miljøet ved Rabita

-Forholdet mitt til ungdommene i Rabita moskeen førte til at jeg ble interessert i hva de tenkte, og hva de ønsket som unge muslimske jenter. Jeg ville jobbe med noe som var relatert til unge voksne og deres fremtid.

Ilham beskriver videre den store støtten hun fikk fra hennes bekjente ved Rabita under arbeidet hennes med masteroppgaven.

– Jeg har et godt forhold til Rabita og de som er der. Jeg har lært så mye godt fra dem. De frivillige i Rabita jobber veldig hardt. Det er folk som er engasjert med ungdom og prøver sitt beste. De gjør en fantastisk jobb. Ungdommen trenger dette, denne tilhørigheten, og denne veiledningen.

Hovedfunn

-Noen av mine hovedfunn i oppgaven var blant annet at det er økt interesse for religion og for Islam blant folk i deres søk etter indre ro, og sannheten. I prosessen av å danne sin egen identitet er det mange som retter seg mot religion. Mange tror at interesse for religion er avtagende, men forskningen min viste det motsatte. Det er økende interesse for religion i det sekulære samfunnet. Det er dermed mange problemstillinger som bør inkludere perspektivet til den troende. En sekulær stat er synonymt med inkludering og mangfold.

Håp for fremtiden

I august 2014 begynte Ilham på sin andre mastergrad «International and multicultural education», som hun nå jobber med å fullføre til neste år.

-Jeg håper at jeg kan fortsette med studiene, og fortsette å jobbe med saker relatert til muslimske kvinner, fra et feministisk perspektiv. Vi muslimer i vesten må jobbe med problemstillingene relatert til oss. Vi må være bevisst hvor viktig dette er.

Råd til muslimsk ungdom

-Stå på! Som ungdom har man mange muligheter, så jeg håper dere setter pris på det og er bevisst disse mulighetene, og at dere bruker dem og bidrar til utviklingen av situasjonen til muslimer i Europa, og til menneskeheten. Vi må bidra, og jeg håper at det vil komme en dag da vi vil kunne fremme kunnskap fra en sterk posisjon, og gå tilbake til gullalderen av Andalucia.

Masteroppgaven til Ilham kan du lese her