torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Design-uten-navn-8
Nyhet

Ti tips for de siste ti

04/03/2024
- Det Islamske Forbundet
Vi har nå trådt inn i de desidert helligste og mest spesielle nettene i året. De fleste er kjent med den særegne verdien av disse ti siste nettene av Ramadan. Slik Profeten(Fred være med ham) har opplyst oss i hadith, faller også den mystiske og kraftfulle natten Laylat al-Qadr mest sannsynlig på én av disse nettene.

Allah sender ned en helt usedvanlig konsentrasjon av velsignelse, nåde og barmhjertighet i
disse dagene og nettene, så den troendes hjerte må være våkent og oppmerksomt for å ta
imot de unike nådegavene. Ramadans vind av barmhjertighet blåser på sitt aller sterkeste.
Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne) beretter at når de ti siste nettene av Ramadan
startet, så strammet han beltet sitt, ga liv til natten sin, og vekket familien sin. (Bukhari og
Muslim).

Hun beretter også at han pleide å streve og anstrenge seg i tilbedelse mer enn han gjorde
noen annen tid. Vi bør derfor følge i vår elskede rollemodells fotspor og prøve å få det meste ut av disse
dagene og nettene.


Ti tips for de siste ti

 1. Unngå å synde på dagen
  «Unngå å synde mot Allah på dagen, og Han vil vekke deg opp (til bønn) om natten.»
  Dette er noe av det mest undervurderte i løpet av de ti siste døgnene. La oss ikke lukke
  himmelens dører for oss selv om natten, gjennom synder og uforsiktighet i løpet av
  dagen. Vi må ikke glemme at alt til syvende og sist er Taufiiq fra Allah. Dvs Evnen og
  muligheten, styrken og motivasjonen, alt dette kommer fra Allah. De fromme
  menneskene som var nær Gud før i tiden, pleide å se på hver mulighet de mistet til å
  komme nærmere Allah som et tegn på at Gud ikke ønsket dem lenger.
  Når Allah elsker noen, hjelper Han dem i å komme nærmere Ham gjennom gode
  gjerninger. Vi må absolutt gjøre vårt beste for å unngå å gå inn i Maghrib med Allahs
  vrede over oss, og på den måten miste taufiq og anledningen og styrken til å få det meste
  ut av disse velsignede nettene.
 2. Unngå samtaler, prat og for mye sosialisering om nettene
  Dette er ekstremt verdifulle netter. Hver eneste natt har potensiale til å være helt
  avgjørende og banebrytende for livene våre. Det er ikke hver dag vi får muligheten til å
  dedikere oss og vie oss helt til Allah. Så la oss ta litt pause fra alle andre distraksjoner,
  samtaler, og ikke minst sosiale medier. Prioriter deg selv og ditt forhold til Allah i disse
  nettene, og hold personlige samtaler med din Skaper.
  Dette er ikke tiden for å henge og sosialisere. Ingen sier at det å prate i seg selv er en
  synd eller er Haram. Men ofte leder det ene til det andre. Vi begynner kanskje samtalen
  uskyldig nok, men så sklir vi fort over i baksnakking, løgn, tomprat eller andre ting. Tunga
  har lett for å skli, så det er best å ikke frarøve seg selv barakahen(velsignelsen/effekten)
  av disse spesielle nettene, ved at man havner i synd på grunn av uforsiktighet.
  Samlinger der vi husker Allah, lærer noe, leser hadith eller påminnelser som løfter oss
  spirituelt og motiverer oss kan selvfølgelig være nyttig.
 3. Få med deg Isha og Fajr i jamaa’ah(gruppe)
  Det nevnes i hadith at den som ber Isha og Fajr i jamaa’ah, belønnes som om han har
  bedt hele natten. Så barmhjertig er Allah. Isha og Fajr er også obligatoriske, ikke bare i
  Ramadan, men også utenfor Ramadan, så de bør absolutt prioriteres. La oss i det
  minste sikre oss vår del av Laylat al-Qadr ved å be Isha og Fajr i Jamaa’ah. Sa’id ibn alMusayyib sa: Den som ber Isha i jamaa’ah, har fått sin del av Laylat al-Qadr. Isha og
  Fajr i gruppe har større prioritet enn å be hele natten.
 4. Tarawih med imamen.
  Som hadithen sier: Den som ber med imamen fra han starter til han slutter i Ramadan
  vil belønnes som om han har bedt hele natten. Tarawiih er som vi vet en spesiell bønn
  som er spesielt tilknyttet Ramadan, og er på den måten unik. Det er en sterkt vektlagt
  Sunnah av Profeten(Fred være med ham).
 5. Resiter ekstra mye Koran i løpet av natten.
  Ramadan er selvfølgelig Koranens måned. Gud knytter måneden til Koranen i Surah
  Baqarah vers 185. Det første verset som ble åpenbart var det berømte «Iqra!»
  «Resiter!». La oss respondere på Vår Herres ordre, og gjør nettopp det så mye vi kan.
  La oss heller ikke bergense oss selv ved å tenke at jeg ikke burde lese mer enn det jeg
  hadde satt som mål. Det skadewr på ingen måte å lese en og en halv Koran. For det vil
  bare gi deg en kick-start som du kan ta med deg videre til Shawwal.
 6. Gjør den kjente du’aen: «Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu annii»
  gjennom hele natten.

  Måtte Allah belønne vår mor Aisha (Måtte Allah være fornøyd med henne) som stilte
  Profeten (Sallallaho aleihi wasallam) det betimelige spørsmålet «Hva skal jeg si ya
  Rasul Allah, hvis jeg ser Laylat al Qadr? Si: Allahumma innaka ‘awfuwwun, tuhibbul
  ‘afwa, fa’fu ‘annii» O Allah, du er den Tilgivende, du elsker å tilgi, så tilgi meg.
  Dette er den eneste du’aen som er spesifisert for Laylat al Qadr! Den er kort, men
  nydelig, og oppsummerer alt vi egentlig trenger, og det vi ønsker fra denne natten.
  Allahs barmhjertighet og tilgivelse.
 7. Gjør du’a og dhikr, selv når du er i bevegelse.
  Ikke la et eneste øyeblikk gå til spille i løpet av de siste nettene. Selv når vi beveger
  oss til og fra moskeen, eller når man må stå opp for å gå på toalettet, eller annet, hele
  tiden kan man være opptatt av å huske Allah, og samtale med Ham. Hvert eneste
  øyeblikk teller. Ikke la noe bli dødtid. Selv når vi trenger å slappe av og hvile, kan vi
  sitte å nevne Gud og prise Ham, og takke Ham, og søke Hans tilgivelse.
 8. Gjør mye sujood
  Hadithen sier «Den som står i bønn laylat al Qadr, vil få alle sine tidligere synder
  tilgitt». Selv om det står «står» i bønn, innebærer jo bønnen, som vi vet, ulike
  posisjoner. Det er en diskusjon blant de lærde hva som er den beste og edleste
  posisjonen av Salah, men mange mener det er sujood. Profeten Sallallaho aleihi
  wasallam sier: Det nærmeste et menneske kommer sin Herre, er når han er i sujood».
  Allah sier i siste verset av surat al Alaq(96) : Gjør sujood, og kom nærmere( din Herre).
  Veldig interessant, er det surahen om Laylat al Qadr som komme rett etter det!
 9. Gi Sadaqah(veldedighet)
  Vi vet at vår elskede Profet Sallallaho aleihi wasallam) var den mest generøse av alle
  mennesker, og at han var på sitt mest generøse i Ramadan. Det er også en hadith
  hvor han sier: Sadaqah(Veldedighet) slukker Herrens vrede. Så la oss benytte oss av
  dette tiltaket for å få oss ut av Allahs vrede.
 10. Bruk de siste minuttene før Fajr på å spørre om tilgivelse
  Allah priser de gudfryktige flere steder i Koranen, og forteller om hvordan de vil finne
  lykke og glede i Paradiset. Flere steder beskrives dere ulike egenskaper og hva de
  pleide å gjøre mens de var i live. Et av deres kaakteristiske trekk, og en av
  handlingene de pleide å gjøre var : «Og ved morgengry, spør de om tilgivelse»(51.18).
  Altså den siste tiden før Fajr, Suhoor-tiden, den tiden vi uansett er oppe for å ta
  måltidet før fasten, den tiden bruker de på å be om tilgivelse. La oss altså prøve å
  gjøre oss ferdig med alt av spising og drikking og den slags litt før, slik at vi kan sitte de
  siste fem minuttene før Fajr(morgengry) og gjøre istighfaar(be om tilgivelse).
  Måtte Allah gi oss alle det meste ut av disse velsignede og uerstattelige dagene og
  nettene. Muligheten og styrken kommer fra Ham, og det er Hans hjelp vi søker.