torsdag

18/7/24

Fredagsbønn 15:00

Koran i moskeen
Nyhet

Zakat al-fitr 2020

05/16/2020
- Sheikh Kamel Amara
Zakat al Fitr er velferdsskatt som profeten påla muslimer å betale til hjelp for de fattige. Den må betales for alle man forsørger uansett alder eller kjønn.

Ibn Umar RA har rapportert i en hadith følgende: Profeten saaw har pålagt oss å betale zakat al Fitr en «sa3»  صاع  (en målenhet) av dadler, eller en målenhet bygg for hver person store eller små. Han har beordret den betalt før man går til id-bønnen». Bukhari.

En «sa3» er en målenhet som var brukt i profetens tid. Profeten har sagt i en hadith at det er Medinas saa3 som er standard. Denne målenheten måles i fire håndfulle ganger (begge hender til sammen) og dette tilsvarer ca. 3.280 liter.

I ris vil dette tilsvare ca. 3 kilogram.

Hvis man betaler zakat al fitr i penger, må det være verdien av den midterste sorten som gjelder. Skal man f.eks. bruke ris som grunnlag, fordi ris er en vanlig matvare i Norge (som tilsvarer dadler eller korn i profetens tid). Da trenger man ikke ta den dyreste typen ris for å beregne etter, men man skal ikke ta den billigste sorten heller.

Imam Shawkani skrev i boken Fath al Qadeer: Her gjelder det den midterste verdien og ikke den høyeste. Også Shaykh Nafrawy (fra Maliki-skolen) har sagt: Det som betales er av det som man selv og familien spiser ifra. Det er den matvaren som er mest brukt i det samfunnet man lever i som gjelder.

I Norge kan ris anses denne matvaren. Prisen for ris varierer veldig. Jeg har selv undersøkt prisene og funnet at prisene strekker seg fra 10 til 80 kr. Gjennomsnittsprisen blir da 44 kr. mens den mest vanligbrukte ristypen koster ca. 25-30 kr.  per. kilo.

Derfor mener jeg at 75-90 kr er veldig logisk vurdering av zakat al-fitr.

Denne konklusjonen setter til grunn at vi er enige om mengden ris (eller annen type matvarer) som gjelder for zakat al fitr. De som er uenige om dette fordi de følger hanafi-skolen der det anslås til halv sa3 i stedet for en, blir det en annen sak. Det er selvfølgelig ikke galt i seg selv å følge denne fiqh-skolen, men nærmere gransking av denne retningen viser at den bygger på svakt grunnlag, med tanke på både kilder og tolkninger. De aller fleste lærde har derfor adoptert den første vurderingen som baserer seg på en sa3 som mengde for zakat al-fitr uansett hva slags matvare man setter til grunn. I tillegg må vi huske på at de som har adoptert halv sa3 har satt til grunn korn som matvare og korn kostet dobbelt så mye som de andre matvarene.

En hadith forteller at Abu Said al Khudri RAA fortalte at de pleide å betale zakat al-fitr en sa3 for alle store og små (i husholdningen), tørkede fikener, dadler, bygg eller rosiner. Det endret seg bare da Muawia bin Abi Sufian ankom til oss. Han (Muawiah) sa da at han syntes at halvparten korn var nok. Folk adopterte så denne meningen. Men jeg skal fortsette å betale på samme måte som før. (dvs. en sa3 og ikke halv). Hadith.

Denne hadith viser klart at vurderingen om halv sa3 har noe med at korn kostet mer enn de andre matvarene. Korn kan i hvert fall ikke telles som «den vanlig matvaren» i Norge.  Derfor blir det feil å opprettholde denne tolkningen også i Norge.