søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Om Rabita

Rabita er et senter med aktiviteter fra bønn og refleksjon til læring og diskusjon, fra sosialt samvær til arbeid. Det er et sted å stikke innom for rolig bønn i en travel by. Et sted for å lære noe nytt om islam og et samlingsted for muslimer uavhengig av etnisk eller kulturell tilhørighet.

Historie

Det Islamske Forbundet ble etablert i 1987 og var den første Oslo-moskeen som ikke var knyttet til nasjonal eller etnisk tilhørighet. Etter å ha holdt til i leide lokaler på en rekke ulike adresser, flyttet vi i 2004 endelig inn i egne lokaler i Calmeyers gate 8. Nå jobber vi med å få tillatelse til å bygge et nytt kulturhus med plass til alle.

Gaten har lange tradisjoner for religiøs virksomhet. Calmeyersgatens misjonshus ble oppført i 1891 og rommet både religiøse, politiske og kulturelle aktiviteter fram til det ble revet i 1970. Synagogen holdt til i nummer 15 og rommer i dag Jødisk museum.

Medarbeidere

Rabita drives i dag hovedsakelig av frivillige sammen med noen ansatte. Mange hyggelige kvinner og menn, så vel som ungdommer bidrar med tid og krefter til Rabitas drift og mangfold av aktiviteter.

Da Kongen besøkte oss

Det var stor stas da Kong Harald og Kronprins Haakon besøkte Islamsk Råd Norge (som hadde kontor i Rabitas lokaler) og Rabita i oktober i 2009.

Velkomsttalen som ble holdt kan du lese her.

Nytt kulturhus

Ved hjelp av arkitekt Håvard Fagernes har vi nå fått designet et bygg som ikke gjør forskjell på mennesker og som vil være tilgjengelig for alle med utgangspunkt i universell utforming. I det nye bygget er bønnerommet bare 15 prosent av hele bygget, men også her vil det være plass nok til alle; kvinner som menn, yngre som eldre. Følg med på utviklingen gjennom Rabitas nettside og sosiale medier.