lørdag

18/5/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Id Al-Adha (1200 × 630px) (1)
Uncategorized

Salat Al-Id

04/05/2024
- Det Islamske Forbundet

Arabisk Takbir 08:00 Bønn 08:30

Engelsk/norsk Takbir 09:00 Bønn 09:30

Arabisk Takbir 10:00 Bønn 10:30

Merk‼️ Vi ber så fort moskeen er full, som betyr at vi kan be før de planlagte tidene. Vi oppfordrer til å komme tidlig da moskeen fylles raskt.

Adresse: Rabita moské – Calmeyers gate 8, 0183