søndag

23/6/24

Fredagsbønn 14:00 & 15:00

Informasjon om undervisning på Rabita 

 

Visjon: Trivelig miljø og god læring 

Verdier: Læring – Trivsel – Kompetanse 

Utdanningsavdeling Fremst på åpenhet, kunnskap og felleskap 

 

Innholdsfortegnelse

Undervisning

Det Islamske Forbundet – Rabita tilbyr undervisning i forskjellige emner og fag for en bred målgruppe. Under vil du finne mer informasjon om hver undervisning: 

 • Rabita skole tilbyr undervisning i arabisk, Islam og Koran for barn og ungdom mellom 6 og 13 år. Undervisning foregår en gang i uken, forholdsvis på lørdager eller søndager. Skolen har ca. 200 elever fordelt på ulike nivåer. Skolen har et overordnet fokus på islamsk etikk og oppførsel, samt å lære å lese og skrive arabisk. Skolen har et overordnet fokus på islamsk etikk og oppførsel, samt å lære å lese og skrive arabisk. 
 
 • Koranundervisning tilbyr undervisning i Koranen som inkluderer å lære utenat og lære å lese på riktig måte – Tajweed for en bred målgruppe. Barn mellom 6 og 13 år og det gjelder barn som kan arabisk og er ekstra interessert i å lære Koranen. Voksne over 14 år er fordelt på tre nivåer: Innledende klasse (Nivå 1): På det nivået lærer barna det arabiske alfabetet. Der lærer de bokstav navnet, uttalelse, og hvordan bokstaven skrives på. I tillegg lærer de “Tachkil”. I sluttet av nivået tar barna eksamen for å sikre at de lærte seg godt for å kunne gå videre til neste nivået (Gjøres i regi av Rabita skole og arabiskkurs for voksne, se under for sistnevnte). Koran klasse (Nivå 2): På det nivået lærer barna å lese Koran med “Tajweed” i tillegg til memorering.
 
 • Arabiskkurs tilbyr undervisning i arabisk for voksne over 14 år. Undervisningen er fordelt på følgende nivåer per dags dato: Nivå 1: De skal lære alfabetet, introduksjon til grammatikk, grunnleggende vokabular og rotsystemet. Nivå 2: Ber dybde i Grammatikk, vokabular og enkel tekstlesing. Kan komme nye nivåer etter hvert. 
 
 • Islamundervisning tilbyr undervisning i Islam for ulike målgrupper: «Jenter i Fokus» er fordelt på to ulike aldersgrupper 10-13 år og 14-18 år. Vil fokusere på grunnleggende kunnskaper om bønn, rituell vask (Whudu), Tawhid (Guds enhet) og annet. Formålet er at jentene skal bli tryggere på sin egen norsk-muslimske identitet og få styrket sin tro slik at de lettere kan leve godt som muslimer i det norske samfunnet. Grunnleggende kurs for guttene er under planlegging. 
 
 • Islamundervisning for nye muslimer og andre er et tilbud hver fredag kl. 17:00-19:00. Der tilbyr vi undervisning om grunnleggende temaer innenfor islam. Det er både sosialt og faglig, hvor du får sjansen til å bli kjent med andre, å lære og å stille spørsmål. Her er det ingen krav om at du skal være muslim. Du er hjertelig velkommen som du er. Ingen påmelding er nødvendig her. 
 
 

Skole- og deltakeravgift 

Hvorfor tar vi imot betaling? 

Vi har mange dyktige lærere og personale har ansvar for alt som har med undervisningene å gjøre, inkludert lærere, bøker, klasserom, pensum og timeplaner.  

Påmelding 

 

Krav for påmelding 

 • Tidligere elever som er medlem av Rabita vil bli prioritert hvis man har bekreftet* sin plass innen forhåndsdefinert frist 
 • For nye elever gis prioritert til de som er medlemmer i Rabita 
 • Elever som ikke får plass kan melde seg på venteliste, og vil få tilbud når det blir ledig plass 

*Innen forhåndsbestemt frist 

 

Skolerute 

August 

 • 19.-20. august: Planleggingsdag 
 • 26.-27. august: Planleggingsdag 

 

September 

 • 02. september: Skolestart lørdagsskolen 
 • 03. september: Skolestart søndagsskolen 
 • 09. september: Skolestart barnehage 
 • 10. september: Skolestart ungdomsskole og Koran halaqa 
 • 27. september: Profeten fødselsdag 

 

Oktober 

 • 07.-08. oktober: Høstferie 

 

Desember 

 • 09.-10. desember: Halvårsprøve 
 • 18. desember: Verdensdag for arabiskspråket 
 • 23.-31. desember: Juleferie 

 

Januar 

 • 06.-07. januar: Oppstart andre semester 

 

Februar 

 • 10.-11. februar: Foreldredagen 
 • 24.-25. februar: Vinterferie 

 

Mars 

 • 11. mars: 1. Ramadan 
 • 30.-31. mars: Påskeferie 

 

April 

 • 10. april: Id Al-Fitr 
 • 24. april: Den internasjonale dagen for bøker 

 

Mai 

 • 17. mai: Norges nasjonaldag 
 • 25.-26. mai: Avslutningsprøver 

 

Juni 

 • 08. juni: Skoleavslutning 
 • 16. juni: Id Al-Adha  

 

Bøker og pensum 

Kommer snart 

 

Reglement

Kommer snart 

Kontakt Informasjon

E-mail: undervisning@rabita.no